“Hrana nije za bacanje”

Danas pristigla oprema nabavljena projektom “Hrana nije za bacanje”. Tim projektom smo, kao posrednici u doniranju i distribuciji donirane hrane, pribavili rashladne ormare, police i aparate za održavanje higijene. Vrijednost opreme iznosi 15.694,47 eura, a nama će pripomoći da što lakše prihvačamo i dijelimo doniranu hranu, osobito onu pred istekom roka upotrebe ali još uvijek ispravnu za konzumiranje.