Izjave o postojanju/ne postojanju sukoba interesa

2024. godina

Izjava o postojanju – nepostojanju sukobu interesa – ravnateljica – 2024

Izjava o postojanju – nepostojanju sukobu interesa – član Skupštine – Mucko – 2024


2023. godina

NADZORNI ODBOR:

Član i predsjednica Nadzornog odbora HCK GDCK Vrbovec – Čikan

Član Nadzornog odbora HCK GDCK Vrbovec – Ivan Zadravec

Član Nadzornog odbora HCK GDCK Vrbovec – Ružica Tomljenović

ODBOR:

Član Odbora HCK GDCK Vrbovec – Anita Ranogajec

Član Odbora HCK GDCK Vrbovec – Irena Martak

Član Odbora HCK GDCK Vrbovec – Kozumplik Kemenović

Član Odbora HCK GDCK Vrbovec – Mirjana Ivanušić

Podpredsjednica i član Odbora HCK GDCK Vrbovec – Ljiljana Petanjek

Podpredsjednica i član Odbora HCK GDCK Vrbovec – Mirjana Pušić

Predsjednik i član Odbora HCK GDCK Vrbovec – Mato Jelić

RAVNATELJICA:

Ravnateljica HCK GDCK Vrbovec – Jelena Mucko

SKUPŠTINA:

Član Skupštine – Anita Ranogajec

Član Skupštine – Davorin Radin

Član Skupštine – Dunja Pankretić

Član Skupštine – Franjo Šimunek

Član Skupštine – Irena Martak

Član Skupštine – Ivan Zadravec

Član Skupštine – Ivančica Čikan

Član Skupštine – Jelena Mucko

Član Skupštine – Krunoslav Car Pavlic

Član Skupštine – Ljiljana Petanjek

Član Skupštine – Marica Pločkinić

Član Skupštine – Marijana Kozumplik Kemenović

Član Skupštine – Marinela Draganić

Član Skupštine – Mato Jelić

Član Skupštine – Mira Turk

Član Skupštine – Mirjana Ivanušić

Član Skupštine – Mirjana Pušić

Član Skupštine – Ružica Tomljenović

Član Skupštine – Tara Sokolić

Član Skupštine – Žarko Popović

Član Skupštine – Zlatko Herček

Kako biste pristupili skupnim izjavama, preuzmite dokumente klikom na ikonu: