Javna rasprava o uvođenju socijalno inovativnog modela u radu s umirovljenicima

Kako će se provoditi javna rasprava?

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec na svojim će mrežnim stranicama objaviti prijedlog sadržaja inovativnog modela u radu s umirovljenicima. Zainteresirana javnost svoje će komentare na predloženi sadržaj moći dostavljati pisanim putem na adresu Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec te elektronski, na adresu e-pošte: info@gdck-vrbovec.hr do 20.12.2021. godine. Svaki potpisani pisani komentar i/ili prijedlog koji dođe u elektronskom obliku bit će potom i objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec po isteku roka za savjetovanje. Osim on-line savjetovanja, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec također će organizirati savjetovanja u okviru zainteresiranih lokalnih udruga umirovljenika o prijedlogu sadržaja inovativnog rješenja, a najave tih savjetovanja, kao i rasprava, bit će objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec.

BuBa_sadržaj inovativnog rješenja_za javnu raspravu

Javna rasprava o uvođenju socijalno inovativnog modela u radu s umirovljenicima_medijska objava

BuBa-za javnu raspravu