Misli globalno djeluj lokalno

Prijavitelj projekta:

HCK, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

Vrijednost projekta: 406.293,51 kn

Iznos EU potpore iznosi : 406.293,51 kn | 100%

Partneri:

Hrvatski Crveni križ
Društvo Crvenog križa Zagrebačke Županije

Grad Vrbovec


 

Kratki opis projekta

Područje nadležnosti GDCK Vrbovec spada u rjeđe naseljena područja Zagrebačke županije , koje broji 28.916 stanovnika, nastanjenih u 128 ruralnih naselja, rasprostranjenog na 519,55 km². Sve općine s područja provedbe projekta imaju indeks razvijenosti ispod 100 (Gradec IV. skupina 98,163, Rakovec III. skupina 95,951, Dubrava III. skupina 95,912, Preseka II. skupina 94,484 te Farkaševac II. skupina 94,174), a jedino Grad Vrbovec ima skroman indeks razvijenosti od 102,657, pripada u VI skupinu razvijenosti. Navedeno ukazuje na stalnu potrebu kreiranja socijalnih usluga i razvoja programa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja.

GDCK Vrbovec je, promjenom rukovodstva 2016. godine napravio veliki iskorak u kreiranju socijalnih usluga uglavnom apliciranjem na EU natječaje, no problem nastaje tijekom provedbe projekata zbog ne postojanja kadrova osposobljenih za upravljanje projektnim ciklusom koji su voljni prihvatiti rad na određeno vrijeme. Sve to ugrožava provedbu ugovorenih projekta i usporava daljnji razvoj. Navedeni problem može se riješiti izobrazbom 10 postojećih zaposlenika koji će, van radnog vremena stjecati potrebna znanja i vještine za financijskim i zakonodavnim upravljanjem udrugom kako bi se osigurali resursi za zadovoljavanje potrebe socijalno osjetljivih skupina na lokalnom području. DCKZŽ, zbog nepostojećih znanja i vještina ne može biti adekvatan support za zadovoljavanje lokalnih potreba na području Prijavitelja, a niti šire, na drugim dijelovima Zagrebačke županije. Planiranom izobrazbom osnažit će se kapaciteti Partnera koji će imati širu primjenu na cijelom području Zagrebačke županije. Pored navedenog, na području provedbe projekta ne postoje adekvatni programi kojima se može odgovoriti na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.


 

PROGRAMI AKTIVNOSTI

Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva

 

 

Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama)

 

 

Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

 

Ciljevi projekta

Centralni problem koji se želi riješiti ovim projektom je nedostatak kapaciteta Prijavitelja i Partnera (OCD-a) za financijsko i zakonodavno upravljanje te za pribavljanje dodatnih sredstava podmirivanje potreba lokalne zajednice. Navedeni problem riješit će se ciljanom izobrazbom zaposlenika, razvojem digitalnih mapa lokalnih potreba i resursa kako bi pripreme za krizne situacije bile učinkovitije te izradom humanitarnog portala koji će povratiti povjerenje javnosti da pomoć dobivaju potrebiti i da se ona strogo namjenski troši.

Rezultati

Provedba ovog projekta omogućiti će digitalno mapiranje potreba i resursa kako bi se podigla razina kolektivne sigurnosti u slučaju kriznih događanja. Izradom humanitarnog portala obnovit će se povjerenje donatora da pomoć doista ide u prave ruke, što je zadnjim zbivanjima vezanim uz potrese znatno narušeno, kao što je narušeno i brojnim lažnim predstavljanjem radi pribavljanja imovinske koristi, te nenamjenskim trošenjem prikupljenih sredstava. Provedba projekta doprinijet će rješavanju problema, a povezivanjem i motiviranjem volontera dodatno će se osnažiti kapaciteti za zadovoljavanje općih potreba lokalnog područja. Partneri će doprinijeti razvoju i primjeni predloženih inovativnih modela rješavanja lokalnih potreba te će sudjelovati u transferu pozitivnog iskustva na druge JLS u Zagrebačkoj županiji te na druga društva Crvenog Križa diljem RH i OCD, čime će se doprinijeti održivosti projektnih rezultata.

 

 


 

Provedba projekta: ožujak 2022. do rujan 2023.


 

KONTAKTI

 Mobitel: 099 5344 153

                 099 5344 154

Email: valentina.drazenovic@gdck-vrbovec.hr

  ivana.dragija@gdck-vrbovec.hr