“RASTI UZ ZNANOST!”

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne


Broj ugovora

UP.04.2.1.10.0047


Naziv projekta
Rasti uz znanost!

OIB tvrtke ili organizacije

38476056380


Naziv tvrtke ili organizacije

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec


Osoba za kontakt

Jelena Mucko


Lokacija
Zagrebačka , Vrbovec

Kontakt telefon

098 800 310


Email

jelena.mucko@gdck-vrbovec.hr


Vrsta nabave
Goods

Datum objave

06. 05. 2022.


Rok za dostavu ponuda

20. 05. 2022.


Kratak opis nabave
Predmet nabave je nabava opreme potrebna za provedbu projektnih aktivnosti. Predmet nabave podijeljen je na sedam grupa, od kojih se u ovom postupku nadmetanja provodi jedna: Grupa 2. Dron VAŽNO: Grupe Nabave; 1., 3., 4., 5., 6. i 7. nisu sastavni dio ove nabave jer su ponuditelji odabrani u prethodno provedenom postupku nabave. Naručitelj ponavlja postupak nabave za Grupu 2. Dron s obzirom da je za predmetne grupe u prethodno provedenom postupku nabave donio Odluke o poništenju. Samo Grupa 2. je predmet ove nabave.