Rasti uz znanost

Prijavitelj projekta:

HCK, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

Vrijednost projekta: 2.014.681.64 kn

Iznos EU potpore : 1.712.479,39 kn  – 85

Državni proračun Republike Hrvatske sufinancira :  302.202,25 kn – 15%

 

 

 

Partneri:

Zagrebačka županija

Fakultet elektrotehnike i računarstva

OŠ Krunoslava Kutena

OŠ Marije Jurić Zagorke

DV Vrbovec

Znanstvena institucija FER ima najvažniju projektnu ulogu u osposobljavanju i educiranju zaposlenika i volontera, te uspostavi mentorstva za provođenje planiranih aktivnosti usmjerenih popularizaciji STEM-a na području provedbe projekta. FER će u provedbi sudjelovati s dva profesora T. Jagušt i M. Horvat, oboje iznimno bogatog profesionalnog iskustva u osmišljavanju i poticanju aktivnosti popularizacije STEM-a.
Zagrebačka županija, kao partner, osigurava vidljivost i promidžbu projekta u svim fazama provedbe, te će osigurati prijenos projektnog iskustva u Srednjim školama kojima je ZŽ osnivač.

Partnerske i suradničke OŠ i Srednja škola Vrbovec sudjeluju u provedbi projekta svojom infrastrukturom, po dvoje djelatnika profesionalaca iz STEM znanstvenih disciplina, odnosno regrutiranim učenicima koji iskazuju sklonosti STEM području. Svaka škola sudjeluje sa dvije stručne osobe, od kojih je jedna iz STEM domene. Projektni tim sastoji se od zaposlenika angažiranih na projektu, predstavnika volontera, stručnjaka s FER-a, predstavnik ZŽ, te ravnatelji škola partnera i profesora iz STEM područja.


 

Kratki opis projekta

GDCK Vrbovec djeluje na području Grada Vrbovca te općina Dubrava, Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka. Na području postoje 4 OŠ (OŠ Krunoslava Kutena te  OŠ Marije Jurić Zagorke – Vrbovec, OŠ Gradec, OŠ Dubrava) i jedna srednja škola.

Dostupni podaci ukazuju da relativno mali broj djece u okviru škola sudjeluje u izvannastavnim aktivnostima vezanim uz STEM područje, odnosno 2,44% od ukupno 2456 djece u svim navedenim školama s trendom smanjenja broja. Relativno mali broj djece koji pohađa izvannastavne STEM aktivnosti može se povezati s dostupnošću sredstava izvođenja praktične nastave u suvremeno opremljenim učionicama.

Centralni problem koji se želi riješiti ovim projektom je nedostatak kapaciteta OCD-ova, kao i njihova nezainteresiranost za provedu programa popularizacije STEM-a u OŠ i SŠ na području djelovanja GDCK Vrbovec. S obzirom na to da volonteri GDCK iskazuju interes i posjeduju STEM potencijale, predloženim projektom cilj je unaprijediti kapacitete GDCK-a za provedbu programa u području popularizacije STEM-a uspostavom dugoročne suradnje i mentorstva od strane visoko-obrazovne institucije (FER Zagreb) te povećanjem broja aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a među djecom i mladima u školama na području djelovanja GDCK-a.

Kao potpora rješavaju navedenog problema, u okviru projekta opremit će se kabinet modernim IT tehnologijama koje će omogućiti usvajanje novih vještina i znanja programiranja i robotike kod mladih ljudi, bit će organiziran trajni postav inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a te će biti organizirane višednevne radionice i jednodnevna događanja sa svrhom popularizacije i podizanja svijesti o važnosti STEM-a kao i znanstvenim postignućima koji doprinose poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom.

U provedbi projektnih aktivnosti sudjelovat će i 15 volontera s izrazitim sklonostima STEM-u.


 

PROGRAMI AKTIVNOSTI

 

 

 

 

Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju


 

 

 

Uspostavom trajnih postava, interaktivnih sadržaja, pribavljanjem planirane opreme, uspostavom mentorstva FER-a, te formiranjem i provedbom radionica pilot grupa osnažuje kapacitete  GDCK Vrbovec za daljnju provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a.

 


 

Aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima učenicima osnovnih i srednje škole s područja nadležnosti GDCK Vrbovec

 


 

Ciljevi projekta

Ciljnu skupinu čini 15 volontera GDCK-a, koji će biti uključeni u edukacijske radionice (trening trenera) radi jačanja njihovih „soft“ vještina iz područja popularizacije STEM-a. Ciljnu skupinu čine i učenici osnovnih i srednje škole s područja djelovanja GDCK-a, njih 100 s kojima će raditi treneri. Krajnji korisnici su roditelji učenika

OŠ-a i SŠ, JLS-ovi, JLP(R)S i šira javnost zainteresirana za STEM područje. Projekt je u skladu sa Europskom strategijom Europa 2020 – Prioritet: Pametan rast – razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji, Prioritetna tema: „Unija inovacija“ Glavni cilj: 3 % BDP-a EU treba investirati u istraživanje i razvoj, Tematski cilj 1. Veća ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Tematski cilj 2. Poboljšanje pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te njihova korištenja i kvalitete, Tematski cilj 10. Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje, jer će se ciljnoj skupini omogućiti stjecanje novih znanja i vještina u popularizaciji STEM-a, a samim time i ojačati kapacitete GDCK-a radi prijenosa stečenog znanja. Također, kroz projektne aktivnosti povećavat će se interes javnosti za popularizaciju STEM-a. Nabava IT opreme kroz projekt omogućit će poboljšanje pristupa IT tehnologijama te njihova korištenja i kvalitete čime se doprinosi većim ulaganjima u IRI. Na nacionalnoj razini projekt je u skladu s OP ULJP, Prioritetna os 4. „Dobro upravljanje“, Investicijski prioritet 11.ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, Specifični cilj 11.ii.1 „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog  društva, osobito  udruga i  socijalnih partnera,  te  jačanje civilnog i socijalnog dijaloga  radi boljeg upravljanja“, kroz planirane edukacije zaposlenika i volontera GDCK-a i osigurano mentorstvo u području popularizacije STEM-a od strane FER-a, povećat će se vještine ciljne skupine (kao budućih trenera) što će doprinijeti jačanju kapaciteta GDCK-a i institucionalnoj održivosti projekta i boljem upravljanju iskorištavanjem raspoloživih kapaciteta.

Ovim projektom osigurava se dugoročna suradnja između znanosti i javnosti na način da će mentorstvo FER-a razvijenim i provedenim programima popularizacije STEM-a omogućiti GDCK Vrbovec da održava i razvija aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.


 

Rezultati

Provedba projekta ojačat će kapacitete GDCK Vrbovec za provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a na području Grada Vrbovca i okolnih općina; Dubrave, Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka. Opremanjem STEM kabineta potrebnom IT i drugom opremom, provedbom train the trainers radionica i uspostavom mentorstva od strane FER-a, partnerskim povezivanjem sa školama te uspostavom suradnje s osobama, odnosno tvrtkama koje su napravile iskorak u korištenju STEM-a, kao i predviđena tematska stručna putovanja osnažit će GDCK za poticanje najmlađih da svoju prirođenu znatiželju i interes pretvore u ljubav prema znanosti i istraživanju, razvijaju timski rad, razvijaju kreativne sposobnosti i promišljenom razmišljanju da se novim tehnologijama može unaprijediti kvaliteta života različitih kategorija osoba te život učiniti humanijim.

Provedba projekta doprinijet će osvješćivanju o važnosti razvoja i primjene tehnologije u svim sferama života, od edukacije, medicine, poljoprivrede, pa do podizanja kvalitete života različitih ljudi, životinja, uređenja i zaštite prirodnih resursa, pa do razvoja novih inovativnih djelatnosti.

Projekt je u skladu i s Akcijskim planom „Znanost i društvo“ koji je kao glavne ciljeve za društvo znanja postavio znanstvena i tehnološka znanja koja moraju biti dio osnovnih znanja i vještina građana, promicanje znanstvenoga pogleda na svijet i kritičkog mišljenja te poticanje obrazovanja i regrutiranja budućih znanstvenika.


 

Održana prva radionica STEM-a


 

Promotivni materijal


 

Provedba projekta: svibanj 2021. – travanj 2023.


 

KONTAKTI

 Mobitel: 098 800 310

 Telefon : 01 2791 018

Email: 

info@gdck-vrbovec.hr