Programi usmjereni mladima

klub mladih

Klub mladih

Od osnutka 1922. godine pa sve do danas, mladi Hrvatskog Crvenog križa gotovo su neprekidno djelovali. Rad mladih privremeno je bio prekinut tijekom Drugoga svjetskoga rata (1941. – 1945.) i tijekom Domovinskoga rata (1991. – 1994.).
Mladi se organiziraju s ciljem odgoja mladih osoba na područjima solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja, ekološkog osvješćivanja i razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.
Sukladno Statutu Hrvatskog Crvenog križa, misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Crveni križ Zagreba mlade okuplja u Klub mladih kao dugoročne volontere.

Klub mladih čine članovi Hrvatskog Crvenog križa do 30 godina starosti (učenici, studenti, građani).