Volontiranje

Volontiranje

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13).

 

 Vrste volontiranja

  • Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida
  • Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju
  • Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama

Volontiranje čini samu srž izgradnje zajednice. Volontiranjem se promiče povjerenje i uzajamnost. Ljude se potiče da budu odgovorni građani i osigurava im se okolina u kojoj mogu učiti o dužnostima demokratskog uključivanja u život zajednice. (Strategija razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa, 2017.)

 

Volonteri

Volonteri Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Statut Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/2016)).

Volonter je fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.
Volonteri mogu biti i osobe mlađe od 18 godina.

Također, maloljetna osoba mlađa od 15 godina života može biti uključena u volonterske aktivnosti uz uvjete propisane Zakonom o volonterstvu NN 58/07 i 22/13.

Volonteri Hrvatskog Crvenog križa  razvrstavaju se u dvije kategorije: volonter specijalist i spontani volonter.

Volonter specijalist je osoba koja je iskazala interes za volontiranje u određenom  području djelovanja Crvenog križa, prošla edukaciju i stekla specifična znanja i vještine.

Spontani volonter je osoba koja se jednokratno uključuje u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom prilikom djelovanja u kriznim situacijama ili organizaciji akcija širih razmjera a koje su kratkog trajanja. Spontani volonteri nisu obvezni prolaziti posebnu edukaciju, ali se moraju registrirati u bazu volontera prije, tijekom ili nakon izvršene aktivnosti.

Ako želite postati volonter Hrvatskog Crvenog križa javite se u društvo Crvenog križa prema mjestu Vašeg stanovanja. Na osnovu vaših želja, znanja i iskustava postoji mogućnost da se
uključite u mnoštvo različitih volonterskih programa Hrvatskog Crvenog križa.