Novosti

”To mi treba”

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne


Broj ugovora

KK.08.1.3.04.0033


Naziv projekta
“To Mi Treba”

OIB tvrtke ili organizacije

38476056380


Naziv tvrtke ili organizacije

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec


Osoba za kontakt

Jelena Mucko


Lokacija
Zagrebačka , Vrbovec

Kontakt telefon

098 800 310


Email

jelena.mucko@gdck-vrbovec.hr


Vrsta nabave
Radovi

Datum objave

28. 05. 2021.


Rok za dostavu ponuda

21. 06. 2021.


Kratak opis nabave
Nabava se provodi u sklopu projekta KK.08.1.3.04.0033 “To Mi Treba”, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Predmet nabave je Izgradnja zgrade Centra za pružanje socijalnih usluga u zajednici Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec. Predmetom nabave obuhvaćeni su: 1. Građevinsko-obrtnički radovi 2. Instalacija vodovoda i odvodnje 3. Dizalo 4. Uređenje okoliša 5. Elektro instalacije 6. Strojarske instalacije Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer čini jednu tehničku i funkcionalnu cjelinu te je Ponuditelj u obvezi ponuditi cjelokupan predmet nabave. Rok za dostavu ponuda je 21.6.2021. do 12:00 prema srednjoeuropskom vremenu.

Priloženi dokumenti

Obavijest o nabavi – građevinski radovi.pdf

Obavijest o nabavi radova
Datum: 28.5.2021.

Poziv na dostavu ponuda_radovi_ final.pdf

Poziv na dostavu ponuda za radove
Datum: 28.5.2021.

Obrasci za ponuditelje
Datum: 28.5.2021.

Troškovnik_Hrvatski crveni križ_Vrbovec_za objavu.xlsx

Obrazac 3-Troškovnik
Datum: 28.5.2021.

GLAVNI PROJEKT s pratećim elaboratima-Prilog1.rar

Prilog 1- Glavni projekt s pripadajućim elaboratima
Datum: 28.5.2021.

Izvedbeni projekt-Prilog 2.zip

Prilog 2-Izvedbeni projekt
Datum: 28.5.2021.

Građevinska dozvola-Prilog 3.pdf

Prilog 3- Građevinska dozvola
Datum: 28.5.2021.

Sheme stolarije i bravarije-Prilog 4 korigirano.pdf

Prilog 4- Sheme stolarije i bravarije
Datum: 28.5.2021.