Zaželi – idemo dalje

Prijavitelj projekta:
HCK, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

 

Partneri u projektu:
Grad Vrbovec i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Vrbovec

Vrijednost projekta:
2.774.184,00 kn, u cijelosti financiran iz ESF


Centralni problem koji se želi riješiti ovim projektom je niski radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja. Projektom
je planirano zapošljavanje c.s. od 30 žena, s najviše završenom SSS, koje će radom i osposobljavanjem pridonijeti krajnjem cilju, a to je povećanje socijalne osjetljivosti, veću razinu socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života za 180 krajnjih korisnika odnosno osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju.

Provedbom projektnih aktivnosti osnažiti će žene za daljnje uključivanje na tržištu rada stečenim znanjem, vještinama i samopouzdanjem, a poneke potaknuti i za samozapošljavanje korištenje svojih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Transferom znanja i pozitivnih primjera prakse doprinijet će rješavanju problema na regionalnom odnosno nacionalnom nivou. Dugoročno, problem otežanog pristupa tržištu rada i rizika od siromaštva može se ublažiti daljnjim poticanjem razvoja društvenog poduzetništva korištenjem sredstava EU fondova i nacionalnih izvora financiranja, te poticanjem udruživanja i povezivanja u zadruge. Projekt doprinosi i promjeni percepcije društva prema ženama starijima od 50 godina, nižeg obrazovnog statusa, osobama s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja i drugim pripadnicima ciljane skupine omogućavanjem da svojim radom iskažu svoje radne potencijale i dobrobit koju daju zajednici u cjelini i time povećava njihov položaj na tržištu rada. Podignutom razinom svijesti stvoriti će se preduvjeti za održivost rezultata, postavljenih ciljeva kao i za provođenje sličnih projekta. Financijska održivost planira se održati daljnjim apliciranjem na natječaje EU i natječaje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao i ishođenjem ugovora za pružanje usluge pomoći u kući te dostave obroka osobama koje to pravo ostvaruju temeljem rješenja CZSS. Dio financijske održivosti planira se postići u suradnji s JLS kroz financiranje programa usmjerenih poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi. Institucionalna održivost- Dio institucionalne održivosti će preuzeti sama ciljna skupina odabirom edukacije primjerenih potrebama na tržištu rada, korištenjem stečenog znanja i vještina, te razvijenom motivacijom koja će pripomoći u održavanje postignutih rezultata u smislu lakšeg pronalaženja novog zaposlenja ili samozapošljavanja. Obavezni partner HZZ će pružati usluge posredovanja ciljanoj skupini pri novom zapošljavanju te im omogućiti sudjelovanje na daljnjim adekvatnim edukacijama sukladno njihovoj osposobljenosti i potrebama na tržištu rada. CZSS će pri nadležnom Ministarstvu za poslove soc. politike nastojati poticati širenje mreže socijalnih usluga za svoje korisnike. Održivost na razini politika- Projektom će se podići svijest o potencijalima i potrebama ciljane skupine, kao i razviti pozitivan trend njihovog zapošljavanja, što bi u konačnici moglo rezultirati donošenjem potrebnih mjera i zakona te bi praksa zapošljavanja teže zapošljivih žena mogla biti ostvarena mimo natječaja i postati sastavnim djelom sustava zapošljavanja. Također, osmišljavanjem dugoročnih mjera za zapošljavanje c. skupine spriječit će se ili odgoditi institucionalno zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba pružanjem pomoći i njege u njihovom vlastitom domu i time doprinijeti deinstitucionalizaciji smještenih osoba stvaranjem uvjeta za njihov povratak u vlastiti dom uz osiguranu potrebnu pomoć i njegu za samostalan život.

Razdoblje provedbe projekta: Siječanj  2021. –  Veljača 2022.

 

KONTAKTI

Telefon: 01 2791 018

Email: info@gdck-vrbovec.hr