BuBa – Budi uključen, budi aktivan

Prijavitelj projekta:

HCK, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

Vrijednost projekta: 1.746.204,54 kn

Iznos EU potpore iznosi : 1.518.438,73 kn | 85%, Državni proračun Republike Hrvatske sufinancira 227.765,81 kn | 15%

Partneri:


 

Kratki opis projekta

Uložena sredstva EU u financiranje predloženog projekta doprinijet će razvoju kvalitetnih programa koji doprinose jačanju socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina umirovljenika te prakticiranje programa s 250 različitih umirovljenika, okupljenih oko 5 udruga, kako bi se procijenio i eventualno korigirao učinak istih na kvalitetu života i socijalnu uključenost umirovljenika. Kako bi se spriječila usamljenost umirovljenika organizirat će se kućni obilasci umirovljenika koji zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti sudjelovati u organiziranim aktivnostima. Projekt planira uključivanje 15 volontera koji će sudjelovati u aktivnostima međugeneracijske suradnje i u aktivnostima planiranih istraživanja kojima će se osnažiti njihove kompetencije za pokretanje novih društvenih inicijativa pa čak i osnivanja novih OCD-a.

Nabavljena oprema povećat će kvalitetu društvenog života umirovljenika, omogućit će stjecanje novih vještina i znanja, te inicira nove oblike povezivanja lokalnih OCD-ova.

Provedba predloženog projekta omogućava razvoj socijalne inovacije kojom bi umirovljenici mogli zadovoljiti potrebu za socijalnom uslugom mimo sustava soc.skrbi, aktiviranjem imovine koju zbog životne dobi i drugih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno koristiti.

Projekt je u sukladan s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012.-2016. godine jer ističe važnost i potrebu jačanja OCD-a i tijela javne vlasti, te povećava sudjelovanje i vidljivost OCD-a u javnom prostoru, razvoju i provedbi javnih politika. Sukladan je sa Smjernicama za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima jer doprinosi izgradnji povjerenja i povezivanju s ljudima koji mogu pomoći. Projekt je Sukladan i sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014. - 2020.) jer će se provedbom projekta omogućiti socijalno uključivanje starijih osoba i umirovljenika kao ranjivih skupina. Pored toga, projekt je sukladan s Razvojnim strategijama Zagrebačke županije i Grada Vrbovca koje detektiraju problem demografskog starenja, odumiranja naselja, soc. izoliranost starijih i umirovljenika, te nedostatak lokalnih inicijativa za unapređivanje problema umirovljenika.

Gradsko društvo Crvenog Križa Vrbovec poziva sve zainteresirane umirovljenike s područja Grada Vrbovca i okolnih općina Dubrave, Gradeca, Farkaševca, Rakovca i Preseke da se prijave na besplatne radionice namijenjene umirovljenicima. Umirovljenici se mogu prijaviti na sve ili samo na one aktivnosti koje ih interesiraju. Ovisno o iskazanom interesu, radionice će se održavati u sjedištu općina ili će biti organiziran prijevoz radi sudjelovanja u prostoru dnevnog boravka u Vrbovcu.

Obzirom na epidemiološke Neprilike, osigurani su uvjeti i za online praćenje radionica umirovljenika  koji u svojom domu imaju tehničke uvjete.

 


 

PROGRAMI AKTIVNOSTI

Plesne radionice
Radionice plesa mažoretkinja
Kreativne radionice
Aktivnosti zborskog pjevanja

 

 

Društvene igre
Vježbanje mentalnih vještina
Dnevna tjelovježba

 

 

Trening mentalnih vještina
Tjelovježbe

 

 

Radionice aranžiranja cvijeća
Radionice obrade i izrade fotografija
Radionice o financijskoj pismenosti i Internet bankarstva
Informatičke radionice

 

Edukacije o dijabetesu
Radionica o prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti
Edukacije o palijativnoj skrbi
Radionice o dentalnoj higijeni
Radionice o koronarnim bolestima
Radionice o mentalnom zdravlju
Radionice o ovisnostima
Radionice o seksualnosti u 3. životnoj dobi

 

Kazališne predstave
Prezentacija predstave „Kak su se udvarali naši stari“
Izložbe kreativnih radova na lokalnim manifestacijama


 

 

Grupa podrške radi prevladavanja nepovoljnih životnih prilika uzrokovanih gubitkom člana obitelji ili  
  nastupom teške bolesti
Radionice o pravima iz sustava socijalne skrbi
Aktivnosti prikupljanja i podjele humanitarne pomoći za umirovljenike u potrebi

 

 

Uzgoj sadnica stabala

 

Kućni obilasci potrebitih umirovljenika
Akcije uređenja okućnica potrebitim umirovljenicima

 

Aktivnosti u klubu za djecu i mlade GDCK Vrbovec "zamjenska baka, zamjenski djed, zamjenski unuk/a"
Edukacija o pružanju prve pomoći
Radionice za umirovljenike o korištenju aplikacija i izradi Facebook grupe umirovljenika


Ciljevi projekta

Projektom se žele ojačati kapaciteti organizacija civilnog društava (OCD-ova) za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini s ciljem povećanja kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika razvojem programa i njihovom implementacijom u radu s umirovljenicima. U sklopu projekta provest će se istraživanje kojim će se istražiti model socijalnih usluga kojim bi umirovljenici zadovoljili svoje potrebe za socijalnim uslugama mimo sustava socijalne skrbi. Provest će se i istraživanje stava umirovljenika o raspoloživim modelima zbrinjavanja i alternativnim oblicima koji bi povećali njihov stupanj zadovoljstva.

 

Glavne projektne aktivnosti:
  1. Razvijanje i izrada programa usmjereni za poticanje aktivnog starenja
  2. Jačanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina
Provedba radionica, partnersko povezivanje i uključivanje volontera
  1. Jačanje kompetencija postojećih udruga za vođenje udruga, razvijanje novih programa i modela financiranja vlastitog rada
  2. Provedba istraživanja modela socijalnih usluga kojim bi umirovljenici zadovoljili svoje osnovne životne potrebe mimo sustava socijalne skrbi te istraživanje stava umirovljenika o raspoloživim modelima zbrinjavanja izvan vlastitog doma.

Rezultati

Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se kapaciteti organizacija civilnog društva uključenih u projekt za iniciranje, kreiranje i provedbu programa usmjerenih aktivnom starenju, poboljšanju kvalitete života i povećanja socijalne uključenosti.


Razdoblje provedbe projekta: 20. listopad 2020. -  19. listopad 2022.

 

KONTAKTI

 Mobitel: 099 5344 153

                 099 5344 154

Email: valentina.drazenovic@gdck-vrbovec.hr

  ivana.dragija@gdck-vrbovec.hr