Nova optika 65+

Prijavitelj projekta:
HCK, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

 

 

Partneri u projektu:
Grad Vrbovec i Centar za socijalnu skrb, Vrbovec

Vrijednost projekta:
1.498.577,49 kn, u cijelosti financiran iz ESF


Centralni problem koji se želi riješiti ovim projektom je povećanje socijalne uključenosti osoba u riziku od socijalne isključenosti kreiranjem mreže kvalitetnih socijalnih usluga za kojima postoji potreba, uspostavom bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života osobama koje skrbe o ovisnom članu obitelji pružanje novih usluga u zajednici, te ojačati kapaciteti stručnjaka kroz poticanje na uvođenje novih modela socijalnih usluga koja se uspješno prakticiraju u zemljama EU. 

Planirano će se ostvariti organiziranjem alternativnih aktivnosti koje osnažuju osobne potencijale ciljne skupine i utječu na poboljšanje njihove komunikacije sa okolinom podižući kvalitetu njihovog življenja u vlastitom kućanstvu kroz prakticiranjem treninga tjelesnih i mentalnih vještina za očuvanje ili unapređenje postojeće vitalnosti, praktične radionice hortikulture i permakulture radionice za poboljšanje obiteljske harmonije (upravljanja kućnim budžetom, pravima starijih osoba, obiteljskom nasljeđu, upravljanja vremenom, talenti i hobiji izazov obiteljskog poduzetništva). 

Projektom je planirano osnaživanja članova biološke i udomiteljskih obitelji za skrb o ovisnom članu obitelji kroz organiziranje grupa podrške i radionica o općim potrebama starijih (psihomotorne, emocionalne, spoznajne), upravljanju promjenama/inovacije, te organiziranjem nadzora nad ovisnim članom čime se sprečava njihovo sagorijevanje u brizi o ovisnom članu. Planirane aktivnosti dodaju novu kvalitetu boravka u udomiteljskim obiteljima, motiviraju udomitelje obogaćivanje život smještenih novim sadržajima, ali i njima pomaže u organiziranju istodobne skrbi za veći broj ovisnih osoba. Projektom se osnažuju stručnjaci koje se bave ciljanu skupinu kroz sudjelovanje u organiziranim radionicama, studijskim putovanjima radi upoznavanja primjera dobre prakse brige o starijima, kombinirajući permakulturu i životinje, te obilascima dnevnih boravaka za starije koji kombiniraju skrb o starijima i skrb o djeci, provedbom javne konferencije sa ekspertima iz EU doprinosi senzibiliziranju javnosti za potrebe starijih osoba. 

Kupnjom opreme, prije svega vozila, ublažava se problem prometne izoliranosti a za dio smještenih osigurat će se obnavljanje obiteljskih i prijateljskih veza. Dio opreme namijenjen je za organiziranje dnevnih aktivnosti primjeren skrbi o osobama s tegobama Alzheimerove demencije. U razvoj mreže socijalnih usluga uključit će se studenti socijalnog rada ihortikulture koji će davati dodatni poticaj osmišljavanju radionica za starije, te kroz diplomske radove širiti spoznaje o učinku aktivnosti na starije osobe i na društvenu svijest općenito. Osim promjene percepcije društva prema ciljnim skupinama, projekt otvara mogućnosti na promjenu percepcije starijih osoba o sebi i svojoj ulozi u obitelji i društvu općenito, potiče na lakše razumijevanje poslovnih i obiteljskih obveza svojih potomaka i drugih članova obitelji koji ih okružuju. Stvara preduvjete za prepoznavanje i sprečavanje nasilja nad starijima, razvoju odgovornijeg odnosa prema prirodnim resursima u okruženju, uspostavom harmoničnog odnosa ljudi i krajolika.

Razdoblje provedbe projekta: 01. kolovoz 2020. –  31. srpnja 2022.

VIDEO

Pogledajte prilog o našem projektu, Nova optika 65+.


KONTAKTI

 Mobitel: 098 267 737

Email: tomislav.blazinovic@gdck-vrbovec.hr