Programi

Programi

Programi usmjereni mladima

Klub mladih

Od osnutka 1922. godine pa sve do danas, mladi Hrvatskog Crvenog križa gotovo su neprekidno djelovali. Rad mladih privremeno je bio prekinut tijekom Drugoga svjetskoga rata (1941. – 1945.) i tijekom Domovinskoga rata (1991. – 1994.).
Mladi se organiziraju s ciljem odgoja mladih osoba na područjima solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja, ekološkog osvješćivanja i razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.

Programi usmjereni starim i nemoćnim osobama

BESPLATNE radionice za starije osobe

Sportsko rekreativne

Edukacijske i informativne

Kreativne radionice

Kulturno-zabavne

Programi psihosocijalne pomoći

Što pruža?

Podršku članovima obitelji tijekom bolesti i žalovanja nakon bolesnikove smrti

Psihološku pomoć

Savjetovanje o njezi bolesnika

Savjetovanje o ishođenju prava iz sustava zdravstvene i socijalne skrbi

Informacije o zbrinjavanju bolesnika izvan vlastite obitelji

 

Socijalni programi

BESPLATNO SAVJETOVALIŠTE

Dom zdravlja Vrbovec – svaki drugi utorak od 8-12 h