Rasti uz znanost!

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne


Broj ugovora

UP.04.2.1.10.0047


Naziv projekta
Rasti uz znanost!

OIB tvrtke ili organizacije

38476056380


Naziv tvrtke ili organizacije

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec


Osoba za kontakt

Nikolina Letić


Lokacija
Zagrebačka , Vrbovec

Kontakt telefon

091 44 55 510


Email

nikolina@lumennice.hr


Vrsta nabave
Goods

Datum objave

18. 01. 2022.


Rok za dostavu ponuda

04. 02. 2022.


Kratak opis nabave
Predmet nabave je nabava opreme potrebna za provedbu projektnih aktivnosti. Predmet nabave podijeljen je na sedam grupa, od kojih se u ovom postupku nadmetanja provode dvije: Grupa 1. Informatička oprema Grupa 2. Dron Potencijalni ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude za jednu ili za obje grupe. VAŽNO: Grupe Nabave 3. – 7. nisu sastavni dio ove nabave jer su ponuditelji odabrani u prethodno provedenom postupku nabave. Naručitelj ponavlja postupak nabave za Grupu 1. Informatička oprema i Grupu 2. Dron s obzirom da je za predmetne grupe u prethodno provedenom postupku nabave donio Odluke o poništenju. Samo Grupe 1. i 2. su predmet ove nabave.