O G L A S – za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „ ZAŽELI-IDEMO DALJE“ koji je 85%
sufinanciran iz proračuna EU i 15% sufinanciran iz sredstava Državnog proračuna RH, Hrvatski Crveni križ Gradsko
društvo Crvenog križa Vrbovec objavljuje:

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Radno mjesto: Pomoćna radnica u kućanstvu – radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama
u nepovoljnom položaju

Mjesto rada: Zagrebačka županija – Grad Vrbovec, te općine Dubrava, Gradec, Rakovec, Farkaševac i Preseka

Broj traženih radnica: 30(trideset)

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih
HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja,
azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine,
beskućnice.

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme – do 11. siječnja 2022. ,
novootvoreni poslovi,
mogućnost zaposlenja osoba s invaliditetom.

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Da
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad
Razina obrazovanja: Završena osnovna škola,
Najviše završena srednja škola – četverogodišnja
Radno iskustvo: Nije uvjet

Opis poslova: rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjih korisnika (starijih i nemoćnih osoba), pružajući im
pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne
higijene korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje
računa,dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i
druženje, te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku
za pet krajnja korisnika.

Uvjeti za prijam u radni odnos: da je u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, najviše završeno
srednjoškolsko obrazovanje.
Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis),
– presliku osobne iskaznice,
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
– potvrdu o nekažnjavanju,
– potvrdu liječnika opće prakse da ne boluje od zaraznih, duševnih i bolesti ovisnosti.

Natječaj vrijedi od 12. siječnja 2021.
Natječaj vrijedi do 18. siječnja 2021. godine.

Zamolbe dostaviti na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23

Ili
info@gdck-vrbovec.hr
Ili

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Regionalni ured Zagreb,
Ispostava Vrbovec,
Vrbovec, Brdo 3